تاریخچه

تاریخچه کتابخانه بیمارستان شهید مدرس ساوه

کتابخانه بیمارستان شهید مدرس ساوه در تابستان سال 1395 راه اندازی شد.
این کتابخانه باتعداد 250 جلد کتاب فارسی و 10 جلد کتاب لاتین شروع به کار نمود . 
رده بندی کتابخانه بر اساس رده بندی پزشکی Nationl  library of medicine (NLM) میباشد و فهرست نویسی و رده بندی کتابها در کتابخانه مرکزی انجام میشود.
به علت اینکه در حال حاضر این کتابخانه به نرم افزار مجهز نیست سیستم امانت به صورت دستی میباشد.