خط مشی کتابخانه بیمارستان

خط مشی کتابخانه بیمارستان 

- خط مشی فرآیند امانت در کتابخانه بیمارستان  

پویایی و کارآمدی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب به مراجعین بوده و به عبارتی هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود که بیشترین تبلور این خدمات در قسمت امانت کتابخانه می باشد .لذا کتابخانه بیمارستان بر خود لازم می داند که با پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و تبعیض در سیستم امانت خود ، درجهت بهبود و سهولت سرویس دهی در میز امانت تلاش نموده و با پیگیری منظم دیرکرد ها و نیز کامپیوتری نمودن میز امانت ، این امکان را فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه آمارهای لازم از میز امانت می بایست مشکلات موجود را بررسی و مرتفع نموده و نیز بر روند پیشرفتها آگاهی یابد.

 

امانت: استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد و منابع علمی بیمارستان صرفا"به اعضاء کتابخانه امانت داده می شود .

 

عضویت:  منظور از عضویت در کتابخانه ، ارائه مدارک مورد نیاز متقاضی به  کتابخانه  می باشد .  

الف ) کادر آموزشی بیمارستان  

منظور از کادرآموزشی بیمارستان   کلیه اعضا هیأت علمی و مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس می باشد .  

ب) دانشجویان

منظور دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه م ی باشد.  

ج ) کارکنان  

منظور از کارکنان کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی، طرحی و قراردادی  می باشد  

در قبال منابع امانت گرفته شده،  تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد . لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد . در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد.  

 

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد

مدت امانت  

تعداد منبع  

اعضاء  

15روز  

5 جلد 

اعضاء هئیت علمی و رزیدنتها  

15 روز  

5 جلد  

دانشجوی تحصیلات تکمیلی،دستیار تخصصی  

15 روز  

3 جلد  

دانشجوی سایر مقاطع  

15 روز  

3 جلد  

کارکنان  

 

 جریمه دیرکر د

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود فرد مورد نظر بابت تاخیر جریمه خواهد شد.  

جبران خسار ت

الف . چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثر ظرف مدت یک ماه می باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می باشد.

ب . چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار داخل و خارج کشور نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین  نماید. در غیر اینصورت مبلغ کتاب به روز محاسبه و از فرد دریافت خواهد شد

ج . امانت گیرنده می بایست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید

تسویه حساب

الف - دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی ، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاه ها بایستی از کتابخانه واحد تسویه نمایند

ب - کارکنان دانشگاه در صورت بازنشستگی ، بازخرید ، انتقال به سایر دانشگاه ها یا  مرخصی طولانی مدت میبایست با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نماید .

رعایت نظم در کتابخانه

اعضاء کتابخانه هنگام مراجعه  و  امانت گرفتن  منابع علمی، بـه منظـور استفـاده هـرچـه بیشتـر از محیـط آرا م کتابخانه و حفظ  و حراست از اموال آن موظف به رعایت موارد زیر میباشند:

1-رعایت سکوت مطلق در تمام  محیط کتابخانه الزامی است

  1. خودداری از خوردن، آشامیدن   و سیگار کشیدن در فضای کتابخانه اکیدا" ممنوع میباشد.  
  2. مراجعین از بردن هر گونه وسایل شخصی به داخل مخزن کتابخانه ممنوع می باشد.

منابع کتابخانه

      منابع کتابخانه شامل کتابهای فارسی و انگلیسی، نشریات، پایگاههای اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال )ژورنال ها و کتاب های تمام متن است

بهسازی مجموعه

     کتابخانه در جهت به سازی مجموعه تلاش کرده است تا همواره جدیدترین منابع منتشرشده در موضوعات تخصصی و مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده را شناسایی و برای خرید آنها از طریق کتابخانه مرکزی اقدام نماید .

وجین مجموعه 

کتابخانه  به صورت دوره ای اقدام به وجین منابع زیر می کند:

  1. منابع کهنه که قابل بازسازی و صحافی نیستند؛
  2. ویرایشهای قبلی منابعی که ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد ؛
  3. منابعی که ده سال گذشته به امانت نرفته باشند ؛
  4. نسخه های تکراری بعضی از منابع که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند؛

پس از خارج کردن این منابع از مجموعه در مراحل بعدی طبق دستورالعمل  تدوین شده با منابع برخورد خواهد شد .

هدایا

      در این کتابخانه نیز همانند سایر کتابخانه ها، همواره افرادی برای اهدای کتاب و سایر منابع مراجعه می کنند. در اینگونه موارد کتابداران  قبل از قبول منابع اهدایی، به دقت آنها را مورد بررسی قرار داده و منابع مورد نیاز کتابخانه را جدا سازی و در چرخه فهرس تنویسی قرار می دهند. در صورتی که منابع اهدایی مورد نیاز کتابخانه نباشد؛ به سایر کتابخانههایی که آن موضوعات را پوشش می دهند فرستاده می شوند و یا به خود اهداکننده بازگشت میدهند. در برخی موارد نیز منابع اهدایی غیر قابل استفاده برای کتابخانه در محل میز رایگان قرار داده می شود و مراجعین به کتابخانه می توانند در صورت نیاز آنها را همراه  خود ببرند.